logo_tekst.gif Google Translator Google Translator Google Translator Instrukcje i katalogi czesci O firmie Obsluga klienta
Menu
Strona główna arrow Szkółkarstwo kontenerowe arrow Linia technologiczna do produkcji sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym
Linia technologiczna do produkcji sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym Drukuj Wyślij link

linia_tech_sadonki1_TN.jpg
Kliknij na grafikę aby powiększyć

Automatyczna linia siewna przeznaczona jest do:

point.gif
napełniania kaset substratem,
point.gifwysiewu nasion w poszczególne komórki kasety,
point.gifprzykrywania nasion substancjami optymalizującymi warunki wilgotnościowe ( perlitem,  wermikulitem, piaskiem lub torfem)
point.gifnawadniania  zasianych kaset.

 Jej zadaniem jest usprawnienie procesów związanych z produkcją sadzonek w szkółkach kontenerowych. W zależności od użytego siewnika można ją wykorzystywać  do produkcji sadzonek drzew leśnych, rozsady warzyw, ziół, oraz roślin ozdobnych. Jest przystosowana do obsługi różnych kaset. Obsługuje zarówno kasety styropianowe jak i plastykowe, współpracuje z wszystkimi kasetami wielokomórkowymi o:
- szerokości od  315 - 420 mm
- wysokości od 40 - 180mm.
Konstrukcja linii spełnia wymagania związane z utrzymaniem higieny produkcji. Wydajność linii wynosi w zakresie 450 – 600 kaset/godz.

I. Opis poszczególnych elementów linii:

1. PODAJNIK KASET – Podajnik kaset zapewnia automatyczne podawanie kaset ze stosu kaset. Stos kaset aplikuje pracownik. Prędkość podawania kaset jest zsynchronizowana z prędkością pracy linii. Podajnik kaset musi być dostosowany do danego typu tacy. Urządzenie działa jedynie we współpracy z określonym typem tac.

2. MYJKA DO KASET – składa się z dwóch modułów: modułu wysokiego ciśnienia do mechanicznego czyszczenia kaset oraz modułu mycia i dezynfekcji gorącą wodą. Obydwa moduły w połączeniu usuwają elementy organiczne i nieorganiczne z kaset oraz wszelkie zanieczyszczenia biologiczne będące zagrożeniem podczas produkcji szkółkarskiej. Urządzenie jest rozszerzone o moduł osuszający strumieniem powietrza. Myjkę można ponadto rozszerzyć o moduł filtrujący zapewniający znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na wodę (do ok 7l/min – praca w obiegu zamkniętym). Konstrukcja urządzenia wykonana jest ze stali nierdzewnej.

Opis techniczny:
2.1 Moduł wysokociśnieniowy:

point.gifMechaniczne czyszczenie wodą pod ciśnieniem 20 barów
point.gifStatyczny układ dysz górnych i dolnych
point.gifDodatkowe dysze do płukania końcowego
point.gifSystem separacji modułu wysokociśnieniowego od modułu dezynfekcji (separacji termicznej oraz przepływu wody w dowolnym kierunku)
point.gifZużycie wody na poziomie 7 litrów na minutę (praca w obiegu zamkniętym –możliwa w połączeniu z modułem filtracji)
point.gifZasilanie 3 x 400V, 50Hz
point.gifMoc znamionowa: 5 kW
point.gifZapotrzebowanie na wodę: 100 litrów na minutę (w połączeniu ze stacją uzdatniania zapotrzebowanie na wodę zmniejsza się do ok 7l/min)
point.gifMaksymalna wydajność urządzenia 900 kaset na godzinę (wydajność dla kaset o długości 600 mm)

2.2 Moduł dezynfekcji:

point.gifMycie kaset wodą w temperaturze 80 C
point.gifUkład 8 dysz pełnostożkowych niskiego ciśnienia zapewniający dokładną dezynfekcję kaset
point.gifBrak ryzyka deformacji kaset w wyniku permanentnego zanurzenia kaset w gorącej wodzie
point.gifPrawidłowa dezynfekcja bez potrzeby używania środków chemicznych
point.gifWbudowany system filtrów ze stali nierdzewnej zapewniający sprawną pracę
point.gifZasilanie 3 x 400V, 50Hz
point.gifMoc znamionowa: 39 kW (w tym 36 kW mocy grzałek)
point.gifZapotrzebowanie na wodę: 2 litry na minutę (przy 2 barach)
point.gifMaksymalna wydajność urządzenia 900 kaset na godzinę (wydajność dla kaset o długości 600 mm)

3. STACJA UZDATNIANIA WODY
Stacja umożliwia pracę myjki wysokociśnieniowej w zamkniętym obiegu wody. Dzięki temu zmniejsza się zapotrzebowanie na wodę czystą pobieraną z sieci (do ok 7l/min). Oczywistą konsekwencją są oszczędności. Zanieczyszczona woda z modułu myjki wysokociśnieniowej odprowadzana jest do wysokowydajnego filtru cząstek stałych o wielkości powyżej 0,2 mm. Filtr ten jest automatycznie czyszczony podczas pracy urządzenia, a cząstki stałe są zsypywane do przewidzianego pojemnika. Woda pozbawiona cząstek stałych (powyżej 0,2 mm) przepływa przez zbiornik osadowy. Na dnie tego zbiornika znajduje się zawór spustowy pozwalający na usunięcie pozostałych zanieczyszczeń. W następnym etapie woda jest ponownie użyta w procesie mycia. Zasilanie 3 x 400V, 50Hz.

4. TRANSPORTER NAROŻNY – pozwala zaoszczędzić miejsce w hali zmieniając układ lini siewnej. Można zastosować jeden lub dwa transportery narożne dobierając najbardziej optymalny układ linii siewnej.

5. URZĄDZENIA SŁUŻĄCE DO PRZYGOTOWANIA SUBSTRATU I NAPEŁNIANIA KASET

5.1 Zasobnik substratu (poz. 15 na schemacie) – urządzenie pozwalające na przygotowanie podłoża, którym napełniane są kasety. Podłoże to składa się zwykle z mieszaniny składników organicznych (torf, kora, itp.) oraz nieorganicznych (perlit, piasek, itp.) wzbogaconej o wymagane nawozy mineralne. Urządzenie pozwala na precyzyjne przygotowanie, wymieszanie oraz podanie podłoża do napełniacza.

Opis techniczny:

point.gifZaładunek komponentów przy pomocy podajnika taśmowego (przy współpracy z transporterem wynoszącym)
point.gifErgonomiczny system załadunku zapewnia sprawny i czysty załadunek
point.gifSzybki proces mieszania (średnio 2-5 min)
point.gifWysoka jakość mieszania
point.gifMożliwość nawilżania substratu
point.gifUrządzenie pracuje w trybie automatycznym, śledzi poziom podłoża w zbiorniku napełniacza i sukcesywnie go uzupełnia
point.gifKonstrukcja zapewnia możliwość monitorowania procesu mieszania
point.gifPojemność zbiornika mieszarki: 500l
point.gifPojemność zbiornika buforowego: 500l
point.gifZasilanie 3 x 400V, 50Hz
point.gifZużycie wody: ok 20 litrów na minutę

5.2 Napełniacz kaset – napełniacz zapewnia właściwe zagęszczenie oraz równomierne wypełnienie każdej celi podłożem.

linia_tech_sadonki2.jpg

Opis techniczny:

point.gifNapełniacz o zwiększonej wydajności, z dodatkowym systemem wibracyjnym
point.gifMożliwość regulacji parametrów zagęszczania
point.gifSystem usuwania pozostałości substratu z powierzchni kasety
point.gifCzujnik poziomu podłoża w zbiorniku kontroluje ilość podłoża w zbiorniku i uruchamia automatyczne jego dopełnienie
point.gifPojemność zbiornika: 0,15 m3
point.gifZasilanie 3 x 400V, 50Hz
point.gifMoc znamionowa: 2,2 kW

6. MODUŁ ZAGĘSZCZAJĄCY SUBSTRAT W CELACH – moduł zagęszcza substrat przy pomocy dociskaczy zatapianych we wszystkich celach. Każdej celi kasety odpowiada jeden dociskacz. Głębokość zatopienia dociskaczy jest regulowana co zapewnia właściwy stopień zagęszczenia.

Opis techniczny:

point.gifRegulowana głębokość penetracji dociskaczy
point.gifMatryca z dociskaczami jest elementem wymiennym, dedykowanym do użytej kasety


7. MODUŁ DOPEŁNIAJĄCY KASETY SUBSTRATEM – jego zadaniem jest dopełnienie kaset substratem oraz zgarnięcie nadmiaru substratu z powierzchni kaset.

8. SIEWNIK PRECYZYJNY – wydajny siewnik przeznaczony do siewu nasion różnych gatunków (m.in. sosny, świerka). Siewnik posiada wymienne bębny wysiewające, dostosowane do wysiewanego gatunku oraz kasety. Dostosowanie siewnika jest szybkie i ergonomiczne. Siewnik posiada również znacznik wykonujący wgłębienia (dołki siewne) w poszczególnych celach kasety. Matryca znacznika również jest wymienna w zależności od kasety. Głębokość wgłębień znacznika jest regulowana w zależności od potrzeb.

linia_tech_sadonki3.jpg

Opis techniczny:

point.gifAutomatyczny transport kaset
point.gifCzujnik położenia kasety
point.gifAutomatyczne śledzenie położenia kasety w celu dokonania precyzyjnego siewu
point.gifGrawitacyjne umieszczanie nasion we wgłębieniach
point.gifMożliwość siewu jednego, dwóch lub trzech nasion do każdej celi
point.gifMożliwość siewu różnych nasion
point.gifMożliwość siewu nasion otoczkowanych
point.gifInterfejs operatora umożliwia łatwe i sprawne ustawianie programów siewu
point.gifZasilanie 1 x 230V, 50Hz

9. STANOWISKO DO PRACY BEZPOŚREDNIEJ - transporter pomocniczy ze swobodnym dostępem dla 4 lub 6 osób oraz stołem pomocniczym. Zapewnia możliwość przeprowadzenia wielu ręcznych operacji, w tym m.in,: sadzenie dużych nasion (dąb, buk), szkółkowanie sadzonek, kontrola jakości itp.

10. MODUŁ PRZYKRYWAJĄCY NASIONA PERLITEM - zadaniem modułu rozsiewacza perlitu jest pasowe lub dywanowe wysypywanie perlitu lub wermikulitu na rzędy zasianych komórek kasety w celu przykrycia wysianych nasion i zapewnienia im optymalnych warunków do kiełkowania. Ilość podawanego perlitu jest regulowana. Urządzenie zapewnia możliwość stosowania opóźnienia lub przyśpieszenia czasowego pracy rozsiewacza względem położenia kasety.

linia_tech_sadonki4.jpg

11. MODUŁ NAWADNIAJĄCY - zadaniem tego modułu jest równomierne nawodnienie zasianych kaset w celu zapewnienia nasionom wstępnej, optymalnej wilgotności. Ponadto wstępne nawilżenie zapobiega wydmuchiwaniu nasion podczas transportu oraz późniejszego zraszania. Intensywność nawodnienia jest regulowana. Nadmiar wody jest odprowadzany.

linia_tech_sadonki5.jpg

12. AGREGATOR KASET - zapewnia automatyczne układanie zasianych kaset w stos o optymalnej (regulowanej) wysokości. Gdy stos osiągnie zadaną ilość kaset zostaje automatycznie przetransportowany na stół odbioru. Agregator kaset musi być dostosowany do odpowiedniego typu kasety.

13. TRANSPORTER ODBIORU STOSÓW KASET – Transporter końcowy linii.

14. TRANSPORTER WYNOSZĄCY (poz.14 na schemacie) – zapewnia ergonomiczny załadunek substratu oraz dodatków do komory mieszania urządzenia mieszającego. Substrat oraz dodatki umieszczane są przez pracownika na jednym końcu transportera a następnie są automatycznie wynoszone z poziomu załadunku do komory mieszalnika.

15. TRANSPORTER ROZDZIELAJĄCY SUBSTRAT (poz. 16 na schemacie) – pozwala na dostarczanie podłoża zarówno do napełniacza głównego oraz dopełniacza. Czujniki poziomu podłoża w obydwu tych urządzeniach sygnalizują zapotrzebowanie na podłoże. Wówczas podajnik substratu wraz z transporterem rozdzielającym dopełniają obydwa zbiorniki tak, aby proces siewu był nieprzerwany.

II. Uproszczona wersja linii technologicznej.

linia_tech_sadonki6.jpg

W skład linii wchodzą następujące urządzenia:

point.gifstół do magazynowania kaset i podawania ich na linię
point.gifnapełniacz kaset substratem
point.gifmoduł zagęszczający substrat w celach
point.gifsiewnik do siewu punktowego nasion w kasety
point.gifmoduł przykrywający nasiona perlitem
point.gifmoduł nawadniający zasiane kasety
point.gifstół odbioru kaset

Półautomatyczna linia do produkcji sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym.

linia_tech_sadonki7.jpg

Półautomatyczna linia napełniająca kasety o napędzie ręcznym jest przeznaczona do napełniania i transportu kaset, wysiewu nasion oraz wysiewania perlitu na zasiane kasety. Linia współpracuje z większością kaset wielokomórkowych. Znacznie skraca czas wysiewu nasion, gwarantuje wysoką jakość produktu, posiada dużą wydajność oraz ogranicza straty przy zachowaniu wysokiej higieny podczas siewu. Podstawą konstrukcji jest transporter z pasem transmisyjnym na nogach z kółkami obrotowymi wyposażonych w hamulce. Ułatwiają one manewrowanie urządzeniem. Transporter jest wyposażony w prowadnice dostosowujące linię do wymiarów kaset. Jedna z prowadnic posiada listwę ustalającą w poziomie szerokość stołu, natomiast korbą reguluje się jego wysokość w pionie, celem dostosowania do głębokości kasety. W przedniej części stołu na prowadnicach zamontowano urządzenie, które napełnia substratem przesuwające się kasety. Posiada ono dwie części; komorę torfową, magazynującą ok. 40 l substratu i komorę zasypową. Komory są usytuowane na dwóch poziomach.Substrat z komory torfowej przesypuje się ręcznie do komory zasypowej wyposażonej w dwa wałki. Wałek tylni spełnia rolę stabilizatora i dociska kasety do taśmy transportera zapobiegając ich cofaniu. Przedni wałek zgarniający obraca się przeciwnie do ruchu tac rozprowadzając substrat do wszystkich komórek delikatnie ubijając i usuwając nadmiar wyrównuje powierzchnię tacy. System przekładni z osi wałka zgarniającego napędza wszystkie urządzenia linii. Na prowadnicach umieszczono ruchomy zawias mocowania siewnika umożliwiający dopasowanie koła kopiującego do kasety podczas siewu. Na powierzchni bocznej ramy transportera znajdują się dwa otwory, w których zamontowano gumowe amortyzatory pompy powietrza. W końcowej części transportera zamontowano rozsiewacz perlitu. Służy on do przykrywania zasianych kaset perlitem lub wermikulitem i jest zsynchronizowany z posuwem transportera, dzięki czemu nie ma niebezpieczeństwa niekontrolowanego wysypywania się perlitu. Zalecana dwuosobowa obsługa linii.

Linia obsługuje kasety o wymiarach:

point.gifWysokość od 40 – 180 mm
point.gifSzerokość od 320 – 410 mm

Parametry techniczne:

point.gifWysokość – 1225 mm
point.gifSzerokość – 720 + 550 mm
point.gifDługość – 2500 + 1000 mm
point.gifWaga – 98 kg
point.gifNapęd ręczny (za pomocą korby)
point.gifPojemność komory torfowej – 40 L
point.gifPojemność komory zasypowej – 20L
point.gifPojemność komory rozsiewacza – 10L
point.gifWydajność – ok. 180 kaset/godzinę

W skład linii w wersji standard wchodzi:

point.gifKompletny transporter z komorą napełniającą, komorą torfową oraz rozsiewaczem perlitu
point.gifStolik boczny
point.gifStolik odbioru kaset

Wyposażenie dodatkowe:

point.gifPompa powietrza i siewnik

Ręczna linia do produkcji sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym.

linia_tech_sadonki8.jpg

Linia przeznaczona jest do ręcznego napełniania kaset, transportu kaset i wysiewu nasion po zamontowaniu siewnika. Wyposażona w ręczny napęd jest najprostszą z linii napełniających kasety.
Pas transmisyjny transportera napędzany jest korbą. Linia jest wyposażona w mechanizm pozwalający dostosować transporter w pionie i poziomie do różnych kaset. Kasety są napełniane ręcznie. Substrat zsypuje się ze zbiornika bezpośrednio do kasety i wyrównuje przy pomocy listwy zgarniającej. Zbiornik na substrat jest zdejmowany co ułatwia transport urządzenia. Nogi linii wyposażono w koła obrotowe z hamulcami. Pozwalają one manipulować urządzeniem podczas transportu i unieruchomić w miejscu przeznaczenia.

Linia obsługuje kasety o wymiarach:

point.gifWysokość od 40 – 180 mm
point.gifSzerokość od 320 – 410 mm

Parametry techniczne:

point.gifWysokość – 900 mm
point.gifSzerokość – 550 + 450 + 120 mm
point.gifDługość – 2500 mm
point.gifWaga – 66 kg
point.gifZasilanie pompy – 230 V
point.gifNapęd ręczny (za pomocą korby)
point.gifPojemność komory torfowej – 40 L
point.gifPojemność komory zasypowej – 15 L
point.gifWydajność linii przy dwóch osobach obsługi – ok. 75 kaset/godzinę

W skład linii w wersji standard wchodzi:

point.gifTransporter linii
point.gifZbiornik na substrat

Wyposażenie dodatkowe:

point.gifPompa powietrza i siewnik

UWAGA: Dobór urządzeń zastosowanych w linii uzależniony jest od potrzeb nabywcy, wielkości produkcji, rodzaju stosowanych kaset, rozmiarów hali produkcyjnej, sposobu produkcji substratu, oraz spełnienia wszystkich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.